KEUREN ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN

Volgens ARBO-wet is een werkgever verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving. Elektrische arbeidsmiddelen worden geïnspecteerd volgens NEN 3140 om te voldoen aan deze eis.  Het doel van periodieke  inspecties is om gebreken te ontdekken die zich na ingebruikname kunnen voordoen en gevaar kunnen opleveren.  Elektrische arbeidsmiddelen die voor periodieke inspectie in aanmerking komen zijn onder andere:

 • Elektrische handgereedschappen.
 • Verplaatsbare elektrische werktuigen.
 • Handlampen en ander verplaatsbare lampen.
 • Verplaatsbare stroomverbruikende toestellen, zoals koelkasten, koffiezetapparaten, laboratoriumapparatuur, Pc’s, printers, stofzuigers, etc.
 • Verplaatsbare leidingen, stekkerdozen, haspels, etc.

 

Éénmanszaak, zelfstandige, of ZZP’er

Als éénmanszaak, zelfstandige, of ZZP`er bent u in principe nog niet verplicht uw (elektrische) arbeidsmiddelen te laten keuren. Voorwaarde hierbij is dat ALLEEN U de arbeidsmiddelen mag gebruiken!! Het keuren van de arbeidsmiddelen is overigens wel raadzaam omdat diverse opdrachtgevers eisen dat uw materieel goedgekeurd is. Denk bijvoorbeeld aan een werkomgeving waarbij VCA (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers) een vereiste is.

Als u werkt met machines is er het risico dat handen of andere lichaamsdelen door de machine ‘geraakt’ worden. Dit kan ernstige verwondingen tot gevolg hebben. Daarom moeten machines veilig zijn. Ook moet u er zo veilig mogelijk mee werken. Dit betekent onder andere dat:

 • bewegende delen van machines afgeschermd en beveiligd moeten zijn
 • machines stabiel opgesteld moeten zijn
 • u machines gebruikt waar ze voor bedoeld zijn
 • onderhouds-, reparatie- en reinigingswerkzaamheden alleen uitgevoerd mogen worden als de machine is uitgeschakeld en drukloos of spanningsloos is gemaakt
 • de machines gekeurd worden
 • samengestelde machines voorzien moeten zijn van een gemeenschappelijke noodstopvoorziening

Voor het werken met machines geldt het Arbobesluit. Voor machines die gemaakt zijn in 1995 of later geldt bovendien de Warenwet. Dat betekent dat ze bij levering voorzien moeten zijn van een Nederlandse gebruiksaanwijzing, een conformiteitsverklaring en een CE-markering. Deze machines zijn in principe veilig als u ze gebruikt zoals in de bijgeleverde gebruiksaanwijzing staat en als u zelf niets aan de machines verandert.

Elektrisch handgereedschap moet deugdelijk zijn, goed onderhouden worden en gekeurd zijn. Gereedschap mag u alleen gebruiken voor het doel waarvoor het gemaakt is. Het is belangrijk dat er geen elektriciteitsdraden bloot liggen. Volg altijd de veiligheidsvoorschriften in de gebruiksaanwijzing.

Voor het volledige rapport klik HIER

 

Aansprakelijkheid

Strafrechtelijk Aansprakelijk

Bij een strafbaar feit kan de Arbeidsinspectie meerdere partijen aansprakelijk stellen. Ongevallen met arbeidsmiddelen kunnen ernstige juridische gevolgen hebben. Overtreed u als werkgever de Arbowet, door bijvoorbeeld met ongekeurd gereedschap te werken, dan kan dat leiden tot een boete van de Arbeidsinspectie. Bij ernstige ongevallen kan het werk door de Arbeidsinspectie worden stilgelegd en kunnen de werkgever en werknemer worden vervolgd door het Openbaar Ministerie.

 

Civielrechtelijk Aansprakelijk

Een slachtoffer van een arbeidsongeval kan daarnaast ook een claim indienen op basis van het niet nakomen van de zorgplicht door de werkgever. Deze claim wordt dan ingediend op basis van het Burgerlijk Wetboek. Het slachtoffer kan zowel materiële als immateriële schade claimen.

 

Uitvoering

De veiligheidscriteria voor de keuring bestaan uit een visuele inspectie, meting en beproeving. Wij zijn deskundig en gecertificeerd voor het keuren van elektrische arbeidsmiddelen.

 • De arbeidsmiddelen worden voorzien van een eigen “ID nummer”.
 • Goedgekeurde arbeidsmiddelen worden voorzien van een duidelijke keuringssticker.
 • Van de gekeurde arbeidsmiddel ontvangt u een rapportage.
 • Deze rapportage bestaat uit een overzichtslijst en een certificaat per arbeidsmiddel/middelen

 

Voor prijs-opgaaf graag contact opnemen via contacformulier

Indien nodig kan deze keuring ook op locatie worden uitgevoerd. Zorg er dan wel voor dat alle gereedschappen op 1 plek verzameld worden.